• /

Všechno online

16.12.2017

Dnešní jak mladí lidé, tak i starší, kteří tomu rozumí a kteří už trochu mezi počítači vyrůstali nebo se to naučili, protože některé babičky to ještě v dnešní době stále neumí a nikdy už umět nebudou, ale to se není co…

Find Out More